QUOTA AMPA 17-18La quota de socis de l' AMPA es passarà mitjançant domiciliació bancària en un sol rebut la primera setmana del mes d'octubreEls rebuts retornats tindran un recàrrec de 5€ per despesses bancàries. L'import serà el següent:
  • Famílies amb:
    • 1 nen a l'escola: 20 euros.
    • 2 nens a l'escola: 26 euros.
    • 3 nens a l'escola: 30 euros.
    • 4 nens a l'escola: 32 euros.

Qui no vulgui formar part de l' AMPA durant el curs 2017-18, cal que passi pel despatx a signar la renúncia abans d'inici de curs. La baixa s'ha de signar al despatx de l'AMPA. FITXA D'INSCRIPCIÓ PER SER SOCI DE L'AMPA

L'han de cumplimentar aquelles famílies que són noves al centre i aquelles famílies que han de modificar les seves dades (algún dels seus fills/es han marxat o entrat nous al centre, han modificat el compte bancari o dades de contacte).

AQUEST ANY NECESSITEM QUE TOTHOM TORNI SIGNAT EL DOCUMENT AMB LES DADES PERSONALS PER TAL D'ACTUALITZAR LA NOSTRA BASE DE DADES, ENCARA QUE NO HAGIN CANVIS RESPECTE A ANYS ANTERIORS

Enllaç al document domicilicio bancaria       Enllaç al document dades personals