SERVEI D'ACOLLIDA 17-18

FUNCIONAMENT DEL SERVEI

El servei d'acollida va sorgir com una necessitat dins del nostre centre degut als inconvenients que suposa conciliar l'horari laboral d'alguns pares i mares, amb l'horari escolar. D'aquí que l'AMPA es va plantejar d'oferir aquest servei als pares que ho necessitin tant de manera fixa com esporàdica. 

Telèfon del servei d'acollida: 694 44 03 75FULL D'INSCRIPCIÓ: Enllaç al document

Els nens/es que NO SIGUIN SOCIS DE L’AMPA NO PODRAN UTILITZAR AQUEST SERVEI. 

HORARIS I PREUS DE L'ACOLLIDA:


FUNCIONAMENT:

        ESPORÀDICS
  • Els nens que utilitzin aquest servei esporàdicament, OBLIGATÒRIAMENT HAN DE PAGAR L’IMPORT A LA MONITORA AL MOMENT I S’HA D’ACOMPANYAR AL NEN/A FINS A LA PORTA. Aquelles famílies que reiteradament facin ús del servei esporàdic sense abonar l’ import al moment, se li donarà de baixa al servei d’ acollida fins abonar el deute corresponent.
  • Els usuaris esporàdics de la tarda, cal que ho notifiquin a l’ AMPA abans de les 16h per: telèfon, personalment a l’oficina (si és dia d’atenció) o via mail. D’aquesta manera  la monitora pot passar a recollir el nen/a per las classe a les 16:30h.

        FIX O FIX DE DIES ESPORÀDICS
  • Heu de fer-nos arribar aquest full d’inscripció, amb l’opció que més us convingui, i deixar-lo a la bústia de l’ AMPA o bé a la nostra oficina en horari d’atenció.
  • L’ import corresponent se us domiciliarà MENSUALMENT al vostre compte corrent. Els rebuts retornat tindran un recàrrec de 4€ (hi haurà una setmana per abonar el deute) o és donarà al nen/a de baixa al servei d’ acollida fins abonar els imports pendents.

EL SERVEI NO INCLOU L'ESMORÇAR NI EL BERENAR PERÒ HO PODEU PORTAR DE CASA.


MONITORES DEL SERVEI: